Dobri projekti, odlična projektna dokumentacija, uspešna kandidatura na razpisih, pridobitev nepovratnih sredstev in uspešen zaključek investicije - TO SO ZGODBE O USPEHU!

sl en
 
REFERENČNI PROJEKTI

V nadaljevanju smo našteli nekaj projektov iz različnih področij, s katerimi smo uspešno kandidirali na razpisih različnih skladov. Nekateri projekti so v fazi priprave, nekateri pa so že uspešno zaključeni.

TURIZEM
 • Obnova Penziona na Klancu Medvode - zasebni investitor, IP, Tržna strategija, vloga - turistična infrastruktura (ESRR), 2007, 800.000€
 • Apartmaji Bernik - Kranjska Gora- IP, vloga, tržna strategija (MKGP), 2008, 800.000€
 • Apartmaji Bibič, Pišece - poslovni načrt, tržna analiza, vloga (MKGP) 700.000€
 • Penzion Jakec, Trije kralji Pohorje- ESRR turistična infrastruktura 2009- IP, Tržna strategija, vloga
 • Eurotas-Hotel Evropa Celje, 2.faza obnove – ESRR turistična infrastruktura 2009, IP, Tržna strategija
 • Domačija Vodnik Adergas – Vloga (MKGP) Sklad za razvoj podeželja 2009, PN in vloga
 • Prizidek Hotela Kotnik v Kranjski Gori, 2010 -PN, vloga- razvoj podeželja Ukrep 312
 • Obnova opreme –gostišče s prenočišči Cvitar v Kranjski Gori, 2010, PN, vloga – razvoj podeželja Ukrep 312
 • Ekonomska fakulteta v Ljubljani, Institut za turizem: Študija izvedljivosti kandidature za zimske olimpijske igre 2018, članica delovne skupine, 2008


ŠPORTNA IN ŠOLSKA INFRASTRUKTURA
 • DIIP - obnova drsališča v Mojstrani (Občina Kranjska Gora) 2008
 • DIIP - Obnova podružnične šole Spodnje Duplje, Občina Naklo, 2011DIIP - Dozidava in obnova vrtca v Mojstrani, Občina Kranjska Gora, 2011
 • DIIP - Popotresna obnova in sanacija OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori, Občina Kranjska Gora, 2011
KMETIJSTVO, KREDITI, DRUGO
 • Mesnine Bohinja - poslovni načrt, vloga za sofinanciranje nakupa opreme (MKGP), 20
 • Ortosana d.o.o Trzin - Vloga za pridobitev kredita za obratna sredstva -P1 - PN, Tržna analiza, vloga
 • Helpy d.o.o. Trzin, vloga za pridobitev kredita za obratna sredstva, 2010, PN, tržna strategija
 • Sofina d.o.o. Ljubljana, vloga za pridobitev kredita za obratna sredstva 2010, PN , tržna strategija
 • JUNIK-M d.o.o. Gozd Martuljek, vloga za pridobitev kredita za obratna sredstva 2010, PN , tržna strategija
 • LEPLES d.o.o. Mojstrana 2010, PN, vloga, -razvoj podeželja, Ukrep 123/ žagarsko-lesni obra
 • DIIP- prizidek Zdravstveni dom Kočevje – soavtor          
 • DIIP- prizidek Zdravstveni dom Dobrovnik – soavtor

STRUKTURNI SKLADI EU - neposredna potrditev opreacije
 • Šolski hotel ASTORIA, 2. faza: izdelava investicijske dokumentacije, vodenje projekta, priprava vloge za neposredno potrditev – v fazi priprave, vrednost projekta 5,5 mio €
 • Šolski hotel KLUB Lipica - obnova hotela Klub Lipica, priprava investicijske dokumentacije, vodenje postopkov razpisov (partner pravne stroke), vodenje in koordinacija projekta, priprava vloge za neposredno potrditev- vrednost projekta 9 mio € - v pripravi
JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO
 • Projekt REVITA CADSES 7interreg III/B- Revitalizacija železniških postaj na Gorenjskem - model javno-zasebnega partnerstva (2008)
 • Model javno zasebnega partnerstva - gradnja čistilne naprave Ravne na Koroškem in Prevalje - zasebni investitor, 2008. vrednost investicije 11 mio €